Back to Top


1395/06/31 - 18:19

معرفی توابع پر کاربرد PHP

زبان برنامه نویسی توابع متعدد و پرکاربردی دارد که در اینجا به معرفی توابعی که در طول کار با آنها مواجه شدم میپردازم.

کلمات کلیدی

توابعPHPfunctionpopular

معرفی توابع پر کاربرد PHP

1. strtolower

حروف یک رشته را به حروف کوچک تبدیل می کند. شکل کلی

string strtolower ( string $string )

خروجی تابع فوق یک رشته است که کلیه حروف آن به صورت حروف کوچک نمایش داده می شوند. مثال:

$str "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str strtolower($str);

1. strtoupper

حروف یک رشته را به حروف بزرگ تبدیل می کند. شکل کلی

string strtoupper ( string $string )

خروجی تابع فوق یک رشته است که کلیه حروف آن به صورت حروف بزرگ نمایش داده می شوند.

$str "Mary Had A Little Lamb and She LOVED It So";
$str strtoupper($str);