Back to Top


1396/12/02 - 11:11

خطا در زمان نصب gulp-sass - Failed at the node-sass@4.7.2 postinstall script.

gulp ابزاری کمکی برای خودکارسازی یک سری کارهای زمان بر دستی در طول برنامه نویسی است. gulp برای اجرا از node استفاده می کند. از کاربردهای node می شود به bundle‌ کردن minify‌کردن کامپایل sass و typescript و غیره اشاره کرد.

کلمات کلیدی

nodejsnpmsassgulp-sasserrorpostinstall

خطا در زمان نصب gulp-sass - Failed at the node-sass@4.7.2 postinstall script.

برای استفاده از gulp بایستی ابتدا در پروژه ماژول های مورد نیاز را نصب کنیم. یکی از این ماژول ها که من به آن نیاز داشتم gulp-sass‌ برای کامپایل فایل های sass به فایل های css بود. اما هنگام نصب ماژول با خطای زیر مواجه می شدم:

Failed at the node-sass@4.7.2 postinstall script.

جهت رفع خطای فوق از دستور زیر استفاده کردم که امیدوارم برای شما هم کارساز و مفید باشه:

sudo npm i gulp-sass -ES --unsafe-perm=true