Back to Top


1396/10/03 - 12:22

lazy Load چیست؟ چرا باید از آن استفاده کنیم.

Lazy Load به طور خلاصه و ساده یعنی اینکه بخشی از صفحه وب تا زمانی که نخواستیم load نشه و هر وقت اراده کردیم فعال شود.

کلمات کلیدی

Lazy loadبارگزاری تنبلکندسریع

lazy Load چیست؟ چرا باید از آن استفاده کنیم.

Lazy Loading یا بارگزاری تنبل

یک الگوی طراحی رایج در برنامه نویسی کامپیوتر است و در آن تا زمانی که به یک شی نیاز نداریم از آن نمونه ای ساخته نمی شود.  اگر از آن به درستی و در جای مناسب استفاده شود می تواند کارایی برنامه را افزایش دهد. مخالف Lazy Loading،  (یا بارگزاری حریص) eager loading است. کارایی Lazy Loading به ویژه در نمونه سازی از اشیایی که هزینه بر هستند (همچون: دسترسی به سرویس های شبکه) مهم است، . به طور مثال در مورد صفحات وب ما می خواهیم محتوای اصلی صفحه خیلی زود و در حداقل زمان بارگزاری شود و سایر محتوای ها بر حسب نیاز بارگزاری شوند.

پیاده سازی

طبق کتاب الگوهای معماری برنامه های سازمانی نوشته مارتین فاولر، 4 روش پیاده سازی الگوی طراحی Lazy load وجود دارد: Lazy initialization، virtual proxy، ghost، و value holder. هر یک از این 4 روش معایب و مزایای خود را دارند.