Back to Top


1396/05/02 - 12:41

معرفی استاندارد ECMA-335 - زیر ساخت زبان مشترک (Common Language Infrastructure)

این استاندارد زیرساخت زبان مشترک در برنامه های نوشته شده در زبان های مختلف سطح بالا را تعریف می کند تا بتوان از خروجی حاصل از آنها در سیستم عامل های مختلف بدون نیاز به نوشتن مجدد برنامه استفاده کرد.

کلمات کلیدی

CLICILCommon Language Infrastructureمشترکزبانسیستم عامل

معرفی استاندارد ECMA-335 - زیر ساخت زبان مشترک (Common Language Infrastructure)

 این استاندارد شامل پارتیشن های زیر است:

پارتیشن اول: مفاهیم و معماری: کلیت معماری CLI را شرح می دهد و توصیف اصولی از سیستم نوع مشترک (Common Type System)، سیستم اجرای مجازی (Virtual Execution System) و مشخصات زبان مشترک (Common Language Specification) ارایه می کند. همچنین توصیف آموزنده از metadata ارایه می نماید.

پارتیشن دوم: تعریف و معناشناسی Metadata: توصیف اصولی از metadata- لایه فیزیکی آن (به صورت فرمت فایل)، محتوای منطقی (به صورت مجموعه ای از جداول و روابط آنها) و معناشناسی آن (به صورت یک اسمبلر فرضی ، iLasm )

IL Assembler یک فایل اجرایی قابل حمل از کد زبان میانی مشترک ایجاد می کند. نباید آن را با NGEN (تولید کننده تصویر بومی) اشتباه گرفت که کامپایلر JIT برای چارچوب .NET مایکروسافت است.

پارتیشن سوم : مجموعه دستوری CIL – شرح مجموعه دستورالعمل زبان میانی مشترک Common Intermediate Language

پارتیشن چهارم: پروفایل ها و کتابخانه ها: یک مروز کلی از کتابخانه های CLI و مشخصات تاثیر گذار آنها روی پروفایل ها و کتابخانه ها ارایه می کند. به همراه این پارتیشن یک فایل همراه، به نام CLILibrary.xml، در نظر گرفته شده است. فرمت آن XML بوده و اطلاعات جزئی درباره هر کلاس، نوع مقدار، و واسط در کتابخانه های CLI ارائه می دهد.

پارتیشن پنجم: فرمت تبادل Debug – شرح یک راه استاندارد برای تبادیل اطلاعات Debug بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان CLI.

پارتیشن ششم: پیوست ها – شامل چند برنامه ساده نوشته شده در زبان اسمبلی CIL ILAsam، اطلاعاتی درباره یک پیاده سازی خاص از یک اسمبلر، توصیفی نوشته شده و قابل فهم توسط ماشین از مجموعه دستورات CIL که می تواند برای دستکاری بخش هایی از گرامر استفاده شده توسط این اسمبلر به کار رود.

شرح کامل این نوشتار را می توانید در زبان اصلی و از طریق این فایل دنبال کنید.