Back to Top


1395/09/08 - 15:56

نحوه مقداردهی متغیرهای path و محیطی در ویندوز

متغیر محیطی یک شی پویا روی یک کامپیوتر است که یک مقدار را ذخیره می‌کند که به نوبه خود می تواند توسط یک یا چند برنامه نرم افزاری مورد ارجاع قرار گیرد. متغیرهای محیطی به برنامه‌ها کمک می‌کنند تا بدانند در چه دایرکتوری فایل‌ها را نصب کنند، در چه دایرکتوری فایل‌های موقتی را ذخیره کنند.

کلمات کلیدی

متغیر محیطیPathEnvironment variablewidnows

نحوه مقداردهی متغیرهای path و محیطی در ویندوز

نحوه مقداردهی متغیرهای path و محیطی در ویندوز

ویندوز ۸ و ۱۰

ویندوز ویستا و ۷

ویندوز ۲۰۰۰ و XP

مسیر محیطی پیش‌فرض ویندوز چیست؟

مقداردهی path و متغیرها در ویندوز ۸ و ۱۰

۱. از دسکتاپ، روی گوشه پایین سمت چپ صفحه کلیک راست کنیدتا منوی Power User Task باز شود.

۲. از منوی باز شده روی sysytem‌ کلیک کنید

۳.روی لینک تنظیمات سیستم پیشرفته (Advanced System Settings) در ستون سمت چپ کلیک کنید.

۴. در پنجره ویژگی‌های سیستم روی تب Advanced کلیک کنید و سپس روی دکمه Environment Variables نزدیک دکمه آن تب کلیک کنید

۵. در پنجره متغیرهای محیطی (تصویر زیر) متغیر Path را در بخش System Variables انتخاب کنید و روی دکمه Edit کلیک کنید. خطوط مسیر را با مسیرهای که شما می‌خواهید کامپیوتر به آن دسترسی داشته باشد اضافه/اصلاح کنید. هر دایرکتوری مختلف با یک ; به صورت نشان داده شده در زیر مجزا می شود.

C:\Program Files;C:\Winnt;C:\Winnt\System32

نکته:‌ شما می‌توانید سایر متغیرهای محیطی را با انتخاب متغیر در بخش System Variables و کلیک روی Edit ویرایش نمایید. اگر شما نیاز به ایجاد یک متغیر محیطی جدید دارید روی New کلیک کرده و نام متغیر و مقدار آن را وارد نمایید.

مقداردهی متغیرها و path در ویندوز ویستا و ویندوز 7

۱. از دستکتاپ روی آیکن Computer کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید. اگر شما آیکن Computer را روی دسکتاپ ندارید روی دکمه start کلیک کنید روی گزینه Computer در منوی استارت کلیک راست کنید و Properties را انتخاب کنید.

۲. روی لینک Advanced System Settings در ستون چپ کلیک کنید.

۳.در پنجره ویژگی‌های سیستم روی تب Advanced کلیک کنید و سپس روی دکمه Environment Variables نزدیک دکمه آن تب کلیک کنید

۵. در پنجره متغیرهای محیطی (تصویر زیر) متغیر Path را در بخش System Variables انتخاب کنید و روی دکمه Edit کلیک کنید. خطوط مسیر را با مسیرهای که شما می‌خواهید کامپیوتر به آن دسترسی داشته باشد اضافه/اصلاح کنید. هر دایرکتوری مختلف با یک ; به صورت نشان داده شده در زیر مجزی می شود.

C:\Program Files;C:\Winnt;C:\Winnt\System32

نکته:‌ شما می‌توانید سایر متغیرهای محیطی را با انتخاب متغیر در بخش System Variables و کلیک روی Edit ویرایش نمایید. اگر شما نیاز به ایجاد یک متغیر محیطی جدید دارید روی New کلیک کرده و نام متغیر و مقدار آن را وارد نمایید.

مقداردهی متغیرها و path در ویندوز 2000 و ویندوز XP

Path حالا توسط ویندوز 2000 و ویندوز XP‌مدیریت شده و فایل‌های autoexec.bat و autoexec.nt در نسخه های قبلی ویندوز وجود نداشتند. برای تغییر متغیرهای محیطی سیستم مراحل زیر را انجام دهید:

۱. از دستکتاپ روی آیکن Computer کلیک راست کرده و Properties را انتخاب کنید. اگر شما آیکن Computer را روی دسکتاپ ندارید روی دکمه start کلیک کنید روی گزینه Computer در منوی استارت کلیک راست کنید و Properties را انتخاب کنید.

۲. روی لینک Advanced System Settings در ستون چپ کلیک کنید.

۳.در پنجره ویژگی‌های سیستم روی تب Advanced کلیک کنید و سپس روی دکمه Environment Variables نزدیک دکمه آن تب کلیک کنید

۵. در پنجره متغیرهای محیطی (تصویر زیر) متغیر Path را در بخش System Variables انتخاب کنید و روی دکمه Edit کلیک کنید. خطوط مسیر را با مسیرهای که شما می‌خواهید کامپیوتر به آن دسترسی داشته باشد اضافه/اصلاح کنید. هر دایرکتوری مختلف با یک ; به صورت نشان داده شده در زیر مجزی می شود.

C:\Program Files;C:\Winnt;C:\Winnt\System32

نکته:‌ شما می‌توانید سایر متغیرهای محیطی را با انتخاب متغیر در بخش System Variables و کلیک روی Edit ویرایش نمایید. اگر شما نیاز به ایجاد یک متغیر محیطی جدید دارید روی New کلیک کرده و نام متغیر و مقدار آن را وارد نمایید.

مسیر محیطی پیش‌فرض ویندوز چیست؟

مسیر بر اساس برنامه‌های نصب شده روی کامپیوتر است، لذا مسیر پیش فرضی وجود ندارد. البته مسیر حداقلی ویندوز نوعا مسیر زیر است:

%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem

نکته: به یاد داشته باشید که همچنان که برنامه‌ها را نصب می کنید، path با مسیرهای برنامه‌های جدیداً نصب شده بروز می شود. لذا، اگر شما path خود را بعد از نصب برنامه‌های دیگر پاک کنید این برنامه‌ها تحت تأثیر قرار می گیرند.